Training en advies voor professionals in de voet- en loopzorg

Gepubliceerde artikelen

  1. Tuinhout M, Anderson PG, Louwerens JWK. Foot Build Registration System (FBRS) to evaluate foot posture: a reliability study with healthy subjects and patients with Charcot-Marie-Tooth disease. Foot Ankle Surg. 2009;15(3):127–32.
  2. Tuinhout M. Met beide voeten op de grond. Podosophia. 2012;20(6):18–20.
  3. Tuinhout M, Jongmans M, Okhuysen M. De podotherapeut moet semi-orthopedisch schoeisel gaan leveren. Podosophia. 2012;20(….):28
  4. Stegeman M, van Ginneken BTJ, Boetes B, Tuinhout M, Louwerens JWK, Swierstra BA. Can diagnostic injections predict the outcome in foot and ankle arthrodesis? BMC Musculoskelet Disord. 2014;15(1):1–5.
  5. Tuinhout M. Calcaneusfractuur of inversietrauma na val bij rotsklimmen? Podosophia. 2014;22(3):9–11.
  6. Tuinhout M. Wat is normaal en wat niet? PodoPost. 2014 Sep 16;27(7):38–9.
  7. Tuinhout M. Wat heeft een podotherapeut eraan? Podosophia. 2014;22(5):20–2.
  8. Tuinhout M. Richtlijnen knieartrose bieden ook aan podotherapeuten houvast. Podosophia. 2014;22(6):9–11.
  9. Tuinhout M, A B. Evalueer veranderende voetstand. Podosophia. 2015;23(1):28–9.
  10. Tuinhout M. Richtlijn voor niet-traumatische knieklachten bij kinderen en adolescenten. PodoSophia. 2015 Jul 23;23(4):27–9.
  11. Tuinhout M, Janssen I. Multidisciplinaire behandeling leidt tot verrassend resultaat. Podosophia. 2015;23(4):8–10.
  12. Tuinhout M, Louwerens JW. Multidisciplinaire Richtlijn CRPS-type 1. Podosophia. 2015;23(3):18–20.
  13. Tuinhout M. De pathologische platte kindervoet. PodoPost. 2015 Sep 4;28(7):32–5.
  14. Tuinhout M, van Roermund PM. Richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie. Podosophia. 2015;23(2):23–5.
  15. Tuinhout M, Witteveen A. De uitdagingen van de Richtlijn Hallux Valgus (deel 1). Podosophia. 2015 Sep 28;23(5):14–6.
  16. Tuinhout M, Witteveen A. De uitdagingen van de Richtlijn Hallux Valgus (deel 2). Podosophia. 2015 Nov 27;23(6):17–20.
  17. Tuinhout M, Witteveen A. Multidisciplinaire behandeling is niet vanzelfsprekend. Podosophia. 2015 Sep 28;23(5):8–10.
  18. Janssen I, Tuinhout M. Een stap vooruit bij sportblessures; sportpodotherapie voor het voetlicht. Sportgericht. 2016;(5):46–8.
  19. Tuinhout M, Deckers S. Kinderen met downsyndroom: de richtlijn. Podosophia. 2016 Mar 21;24(1):22–6.
  20. Tuinhout M, Habraken FAAE. Jicht en voetklachten: een onlosmakelijke combinatie. Podosophia. 2016;24(3):86–9.
  21. Tuinhout M, Laanbroek L. Wandeladvies in de Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van dementie. Podosophia. 2016;24(2):53–6.
  22. Tuinhout M. Stap voor stap vooruit. Casemanagement bij atypische voorvoetklachten. Podosophia. 2017 Sep 8;25(3):78–83.
  23. Tuinhout M, Jansen RWMM. Enkeloedeem en vermoeide voeten een normaal ouderdomsverschijnsel of een teken van hartfalen? Podosophia. 2017 Jun 12;25(2):63–6.
  24. Tuinhout M, Janssen RPA. ‘Better safe than sorry’ bij een totale knieprothese. Podosophia. 2017 Mar;25(1):24–7.
  25. Tuinhout M, Laanbroek L. De richtlijn SOLK voor als het niet lekker loopt. Podosophia. 2017 Dec 3;25(4):134–8.
  26. Tuinhout M, Poppema M. Stap voor stap de depressie voorbij. Podosophia. 2017 Sep;25(3):98–102.
  27. van Gulick DJJ, van Erp Taalman Kip FL, van Kampen PM, van Limbeek J, Tuinhout M. Onbekend maakt onbemind. Delay in het diagnostisch traject van de tarsale coalitie. Podosophia. 2018 Sep;26(3):100–4.
  28. Tuinhout M, Hofstad C, Altmann V, Louwerens JWK. Gemakkelijker HMSN herkennen dankzij de nieuwe richtlijn. Podosophia. 2018 Dec;26(4):163–7.
  29. Tuinhout M, Janssen RPA. Richtlijn en Evidence Statements na voorste-kruisbandruptuur inspireren tot interprofessionele samenwerking. Podosophia. 2016;24(4):118–21.
  30. Tuinhout M, Krekels GAM. Voeten en huidkanker: een groeiend probleem. Podosophia. 2018 Sep;26(3):120–3.
  31. Tuinhout M, Mulders G. Hemofilie: een bloedstollingsstoornis met gevolgen voor de voet en enkel. Podosophia. 2018 Mar 16;26(1):23–7.
  32. Tuinhout M, Van der Plaat L. Enkelfracturen: gips of operatie na een enkelfractuur? Podosophia. 2018;1–5.
  33. Tuinhout M, Van der Plaat L. Podotherapeutische behandeling bij enkelartrose? Een overzicht van conservatieve en operatieve behandelmogelijkheden. Podosophia. 2018;(4).
  34. Fuit, L., Hoenen, D. & Tuinhout M. Zelf onderzoek doen? Dat kan! Podosophia. 2019;27(12).
  35. Tuinhout M. Anterieure enkelpijn: hoe herken je het en wat doe je ermee? Podosophia. 2019 Sep;27(3):92–6.
  36. Tuinhout M, van Bergen CJA. Mis het niet: een osteochondraal defect aan de talus. Podosophia. 2019 Dec 18;27(4):120–3.
  37. Tuinhout M. Wie doet wat? Een vorm van patiëntgerichte zorg. Podosophia. 2019;
  38. Mulders G, Tuinhout M. Fiona’s FVII footprint. J Haemoph Pract. 2020 May 7;7(1):8–11.
  39. Tuinhout M, Fuchs MCHWT. Lisfrancdislocatie herkennen. Podosophia. 2020 Sep 21;28(3):72–7.
  40. Red levens door alert te zijn. Enkeloedeem en vermoeide voeten: tekenen van hartfalen. Podopost. 2022 Sept; 32-34
  41. Tuinhout M, Slijtage van het grote teengewricht, VoetVak+.
  42. Tuinhout M, De Charcot-voet, VoetVak+.
  43. Tuinhout M, De gevolgen van een herseninfarct voor de voeten, VoetVak+
  44. Tuinhout M, De gevolgen van een gebroken enkel, VoetVak+
  45. Tuinhout M, Voeten en Fibromyalgie, VoetVak+
  46. Tuinhout M, Stap voor stap: schoenadviezen bij Hallux Valgus, VoetVak+
  47. Tuinhout M, Hallux Valgus, VoetVak+
  48. Tuinhout M, Een kunstknie, VoetVak+
  49. Tuinhout M, Platvoeten bij volwassenen, VoetVak+