Training en advies voor professionals in de voet- en loopzorg

Collegiale consultatie

Het stappenplan = consultatietraject

Collegiale consultatie vindt plaats via een stappenplan, zodat je het gemakkelijk kan indienen bij KP. Na afronding leidt het stappenplan tot KP-punten voor podotherapeuten. In principe is dit 1 punt per uur. Hierin is de aanvragend behandelaar de consultvrager, en Mirjam Tuinhout de consultgever.

Hoe? De vraagintroductie (stap 1) en evaluatie (stap 6) worden via mail afgerond, stappen 2-5 vinden plaats via (beeld)bellen.

Stap 1
De vraagintroductie

Consultvrager beschrijft op hoofdlijnen de aanleiding voor de collegiale consultatie en stelt zijn doelen zo concreet mogelijk op. Deze consultvrager stuurt dit op naar de consultgever via de mail: info@feetforward.nl.

Stap 2
Probleemverkenning

De consultvrager en consultgever verkennen de vraag. Consultgever (Mirjam Tuinhout) stelt afwisselend vragen, op basis van kennis en ervaring, en geeft samenvattingen.

Stap 3
De kern

De consultvrager en -gever formuleren de kern van het probleem. Consultvrager legt dit vast.

 

Stap 4
Advies

In samenspraak wordt een stappenplan geformuleerd in een logische volgorde. Consultvrager legt dit vast.

 

Stap 5
Evaluatie

Samen evalueren we: wat heeft het opgeleverd, wat is je leerpunt?

 

Stap 6, de laatste stap
Het evaluatieverslag

De consultvrager verwerkt het resultaat van deze collegiale consultatie tot een evaluatieverslag. Het evaluatieverslag van deze zes-stappenmethode wordt door consultvrager opgesteld en ter accordering opgestuurd naar consultgever (Mirjam Tuinhout). Ook vermeldt de consultvrager de besteedde tijd als verantwoording voor de aangevraagde punten. Het geaccordeerde evaluatieverslag voldoet op deze manier aan de eisen voor de Collegiale consultatie, wat recht geeft op 1 punt per uur.