Training en advies voor professionals in de voet- en loopzorg

Privacy Policy

Privacyverklaring FeetForward

Hierbij vind je informatie over hoe FeetForward omgaat met persoonlijke gegevens. Deze gegevens leg ik vast in het kader van mijn dienstverlening en onze samenwerking.

Deze persoonsgegevens legt FeetForward vast

  • Naam (voor- en achternaam)
  • Bedrijfsnaam
  • Beroep
  • Registratienummers voor geaccrediteerde trainingen
  • Factuurgegevens (rekeningnummer en tenaamstelling)
  • Adresgegevens (adres, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres 

 

Doel van persoonsgegevens

FeetForward legt je persoonsgegevens vast om een goede dienstverlening te leveren. Om langs te komen voor een presentatie of een training op locatie heb ik je adresgegevens nodig, om je te bellen voor een persoonlijk consult heb ik je telefoonnummer nodig, om je uit te nodigen voor een online-training heb ik je mailadres nodig en je factuurgegevens heb ik nodig om uiteindelijk een rekening te sturen. En je registratienummer is nodig voor de automatische puntentoekenning van geaccrediteerde trainingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

FeetForward bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening of administratie. Je kunt altijd je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Voor de mailing van de tips & info- nieuwsbrief kun je je zelf op ieder moment zelf uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

FeetForward deelt persoonsgegevens alléén met verschillende leveranciers als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. Denk aan namen en adresgegevens om facturen te sturen via een boekhoud-programma. Met bedrijven die gegevens in kunnen zien, heeft FeetForward een verwerkersovereenkomst afgesloten dan wel afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid van gegevens. Informatie over specifieke casuïstiek wordt niet gedeeld met anderen en enkel geanonimiseerd opgeslagen en opgenomen voor training, advies en publicaties.

Cookies of vergelijkbare technieken

FeetForward gebruikt op haar website alleen technische, analytische en functionele cookies. De gebruikte cookies zijn standaard beschikbaar in de gebruikte programma’s (bijv. Squarespace en Mailchimp) en zijn noodzakelijk voor een optimale, technische werking van de website. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Beveiliging van persoonsgegevens door FeetForward

FeetForward neemt de bescherming van gegevens serieus. De inhoud van de laptops is beveiligd met een effectieve firewall en wachtwoorden. Toegepaste software, zoals voor boekhouding en social media, is slechts door enkele personen te gebruiken. Als er ondanks alle maatregelen toch een ernstig incident plaatsvindt, zal ik zo snel mogelijk betrokken personen informeren.