Heel veel kennis, duidelijke uitleg met veel passie voor het vak.
— Podotherapeut

Icoon röntgen.jpg

Leergang Professioneel Leiderschap NVvP

Het snijvlak tussen podotherapie en orthopedie

Aanleiding: de multidisciplinaire richtlijn 'Hallux Valgus' wijkt af van de vertrouwde wijze van de podotherapeut

Doel: uniforme en kwalitatieve voetzorg met goede afstemming tussen 1e en 2e lijn 

Middel: Het snijvlak tussen podotherapie en orthopedie (Module 6)

Deze training wordt door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten georganiseerd.