Training en advies voor professionals in de voet- en loopzorg

Wel of niet naar de SEH na een inversietrauma?

In Nederland vinden jaarlijks ca 700.000 inversietraumata plaats. Dit zijn ruim 13.000 mensen per week! Gelukkig heeft slechts een beperkt percentage van hen een enkelfractuur. Maar op basis waarvan adviseer je om naar de eerste hulp te gaan na een inversietrauma?

Deze beslissing kan je baseren op de Ottowa Ankle Rules (OAR)

Handig om te beslissen in hoeverre iemand na een inversietrauma naar de SEH moet.
Om een fractuur aan te tonen of uit te sluiten. Indien één van onderstaande 5 items ‘’ja’’ scoort, is deze OAR positief en is een bezoek aan de eerste hulp gerechtvaardigd.

  1. Niet mogelijk om de enkel te belasten gedurende 4 stappen zonder hulp, OF
  2. Pijn bij palpatie van dorsale of caudale zijde van de laterale malleolus (onderste 6 cm), OF
  3. Pijn bij palpatie van dorsale of caudale zijde van de mediale malleolus (onderste 6 cm), OF
  4. Pijn bij palpatie van de basis van het os metatarsale V, OF
  5. Pijn bij palpatie van het os naviculare.

Als er 1 of meer van deze punten aanwezig is, is het een positieve test.

Dat betekent dat er een hogere waarschijnlijkheid is op een fractuur. En dus is het zinvol om snel te handelen. Zodat gelijk de juiste behandeling wordt gestart.

Benoem de positieve Ottawa Ankle Rule tijdens het bellen naar de huisarts of huisartsenpost voor een snelle, heldere overdracht.

Meer weten over de mogelijke gevolgen van een enkelfractuur, zoals een OCD en enkelartrose?

Voor podotherapeuten, registerpodologen en orthopedisch schoentechnologen: volg de Masterclass Enkelklachten; zowel online als op locatie. Check het overzicht en de data via https://www.feetforward.nl/masterclass. KP/NVvP, KABIZ/NBOT & LOOP geaccrediteerd met 6 punten.

Voor pedicures: volg de online training over de late gevolgen van enkelfracturen: Artrose van de enkel. Voor meer info https://www.feetforward.nl/pedicures. KRP/ProCert accreditatie in behandeling.

Meer uit onze blog

Mirjam Tuinhout

Nieuwe expertise: valpreventie

Eind oktober ben ik gestart als Projectleider Valpreventie Eindhoven bij de GGD Brabant-Zuidoost. Het doel: een lokaal netwerk creëren met partners die werk maken van

Lees verder »