Training en advies voor professionals in de voet- en loopzorg

3 tips om artrose van het MTP1-gewricht te herkennen

Voorvoetklachten zijn de meest voorkomende voetklachten. Velen daarvan betreffen het MTP1-gewricht: Hallux (abducto) valgus, Hallux rigidus, hallux limitus, artrose MTP1-gewricht. Soms komen deze verschillende afwijkingen ook in combinatie met elkaar voor. De standsafwijkingen zijn niet persé evenredig met de hoeveelheid klachten.

De stand- of vormafwijkingen kunnen wel de reden zijn dat schaatsen (te) strak zitten.
Verminderde hoeveelheid en/of kwaliteit van het kraakbeen van het MTP1-gewricht is belangrijk te herkennen, omdat het bepalend is voor het succes van de behandeling. Maar hoe kom je erachter in welke mate er artrose aanwezig is in het MTP1-gewricht?

3 tips om artrose van het MTP1-gewricht te herkennen
  1. Vraag na bij de cliënt/patiënt: in hoeverre is er startpijn of -stijfheid in het grote teengewricht? Startpijn- en stijfheid kunnen tekenen zijn van artrose.
  2. Test het MTP1-gewricht en check de range of motion is van het MTP1-gewricht. Een normale bewegingsuitslag is 60 graden dorsaalflexie en 30 graden plantairflexie. Mogelijk is er sprake van artrose als de RoM beperkter is dan deze hoeken.
  3. Let tijdens het testen secuur op in hoeverre er pijn is:
    – alleen in de eindstanden
    – of ook tijdens het bewegingstraject van maximale plantair-naar dorsaalflexie. Dit laatste maakt de kans op aanwezige kraakbeenschade aanzienlijk groter.

Hoe meer ”afwijkingen” ten opzichte van normaal, hoe groter de kans op artrose in het MTP1- gewricht. Dit vraagt om een optimale, mechanische ontlasting van het MTP1-gewricht.

Weten hoe, en op welke manier je die mechanische ontlasting kan bieden?

Voor pedicures die cliënten goed willen voorlichten:

  • Artrose van het grote teen gewricht en jicht

Voor podotherapeuten en orthopedisch (schoen)technologen, -adviseurs, maatnemers etc.

  • Masterclass Voorvoetklachten: KP en KABIZ-accreditatie wordt aangevraagd

Meer uit onze blog

Mirjam Tuinhout

Nieuwe expertise: valpreventie

Eind oktober ben ik gestart als Projectleider Valpreventie Eindhoven bij de GGD Brabant-Zuidoost. Het doel: een lokaal netwerk creëren met partners die werk maken van

Lees verder »