SOLK: de nieuwste specialisatie van podotherapie?

Ken jij patiënten in je praktijk die klachten blijven houden, ongeacht wat je doet? Waarbij iedere verandering in je zooltherapie extra klachten veroorzaakt? De pijn in geen verhouding staat tot de ervaren beperkingen in het dagelijks leven?

Of dat de patiënt blijft shoppen naar een oplossing die wel werkt, terwijl jij je vraagtekens hebt naar wat er echt aan de hand is? Er is immers weinig afwijkends aan de voet en het lopen.

Zit het tussen de oren?

Synoniemen-van-vroeger zijn hysterisch, somatisatie of somatoforme klachten. Deze klachten hebben sinds 2015 een nieuwe naam: SSD (ook wel: SOLK). Patiënten met deze aandoening hebben overeenkomstige kenmerken, waarbij de klachten zich op een verschillende manier uiten.

Chronisch Vermoeidheids Sydroom bij de internist, fibromyalgie bij de reumatoloog, lage rugklachten bij de huisarts en fysiotherapeut, Prikkelbare Darm Syndroom bij de MLD-arts. Iedere discipline heeft zijn eigen SSD-syndromen.

Welke SSD-voetsyndromen zijn er?

SSD is tot op heden nog niet in verband gebracht met voetaandoeningen. Aangezien de relatie tussen lichaam en geest altijd een rol speelt bij langdurige klachten, is het aannemelijk dat dezelfde mechanismes een rol spelen bij diagnoses zoals zoals fasciitis plantaris of achillespees.

Kenmerken van SSD

SSD is somatisch-symptoomstoornis, vertaald van het engelse Somatic Symptom Disorder. Kenmerken volgens de nieuwe DSM-5 zijn:

  • Één of meer lichamelijke klachten waar de betrokkene onder lijdt, of die het dagelijks leven in significante mate verstoren.
  • Excessieve gedachten, gevoelens of gedragingen samenhangend met de lichamelijk klachten of de hiermee gepaard gaande zorgen over de gezondheid, tot uiting komend in minstens één van de volgende kenmerken:
    • Disproportionele en persisterende gedachten over de ernst van de klachten.
    • Een persisterende hoge mate van angst over de gezondheid of de klachten.
    • Het excessief veel tijd en energie besteden aan deze klachten of aan de zorgen over de gezondheid.
  • Niet elke afzonderlijke lichamelijke klacht hoeft steeds aanwezig te zijn, maar het hebben van
  • klachten op zich is wel persisterend (meestal langer dan zes maanden).

De richtlijn SSD/ SOLK is te vinden via: http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/project/zorgstandaard-somatisch-onvoldoende-verklaarde-lichamelijke-klachten-solk/

Meer weten en praktische tips?

Lees ons artikel over SOLK en voetklachten: voor als het niet lekker loopt: https://doi.org/10.1007/s12481-017-0174-5

  

 

ArtroseMirjam TuinhoutSOLK